Earth Hour Global
Hvorfor har vi Earth Hour?

Når verden slukker lyset under Earth Hour, handler det om mer enn en time i mørket.

Mange opplever Earth Hour som en ren symbolkampanje, men dypest sett handler den om å mobilisere mennesker verden rundt for en bærekraftig framtid. Det er blant andre Gro Harlem Brundtland og Nelson Mandela opptatt av.

– Når flere hundre millioner mennesker slukker lyset i en time for å markere sitt engasjement for å beskytte jordkloden, sender det et kraftig signal til våre politiske ledere, sa Brundtland i sin hilsen til Earth Hour i fjor.

– La oss stå sammen om å gjøre vår verden til en bærekraftig kilde for menneskehetens framtid på denne planeten, tvitret Nelson Mandela før han slukket lyset.

Alt påvirker jordkloden
Earth Hour i seg selv får altså ikke klimautslippene ned. Den jobben må gjøres alle de andre dagene i året, av oljedirektører og statsministre, vindmølleprodusenter og skogbrukere, syklister, fagforeningsfolk, lærere, elever, fløytespillere, journalister, kommunale planleggere og «vanlige folk».

– Handlingene våre, energien vi bruker, varene vi kjøper og vannet vi drikker, har en påvirkning på planeten som vi lever på. Fra ekstreme forandringer i klimaet, oversvømmelser og tørke, til sultkatastrofer, tap av arter og avskoging, sier Arild Skedsmo, fagsjef i WWF-Norge.

– Fattige mennesker i land langt unna Norge føler allerede klimaendringenes brutalitet på kroppen.

Viktigste klimautfordringer
Skedsmo trekker frem utfasing av fossil energi og stans i avskogingen som våre fremste klimautfordringer.

– Vi må legge om fra olje og gass til fornybar energi. Innen 2050 bør vi være 100 prosent fornybare. WWFs The Energy Report har vist at dette er mulig. Allerede med dagens teknologiske løsninger er det mulig å oppnå 95 prosent forsyning med fornybar energi, sier han og fortsetter:

– For å stanse den globale oppvarmingen, må vi også bevare de tropiske skogene. Det internasjonale rammeverket REDD+, hvor WWF spiller en viktig rolle, er et sentralt verktøy.

Klimaskolen: Les mer om klimaendringer og WWFs arbeid.

Earth Hour handler om å mobilisere for en bærekraftig framtid. Her fra en tidligere Earth Hour-markering i Paris.

Earth Hour handler om å mobilisere for en bærekraftig framtid. Her fra en tidligere Earth Hour-markering i Paris.

 

Meld deg på!
Følg WWF-Norge