for a living planet

site

Norsk ungdom stiller klimakrav til næringslivet

Meta

Ungdom på Nettby krever at næringslivet tar klimaansvar. En fersk undersøkelse viser at syv av ti ungdommer mener at miljø- og samfunnsansvar er avgjørende for hvor de handler og for fremtidig valg av arbeidsplass.

Som WWFs hovedsamarbeidspartner under Earth Hour i Norge, har IKEA gjennomført en undersøkelse blant over 1100 medlemmer på Nettby, som er Norges største nettsamfunn for ungdom. Og ungdommen er klar i sin tale. Syv av ti mellom 15 og 30 år sier at miljø- og samfunnsansvar er av vesentlig betydning – både når de skal velge hvor de handler og i valg av fremtidig arbeidsplass.– Bedriftene risikerer å miste unge mennesker som både kunder og arbeidstakere hvis de ikke tar ansvar for miljø- og samfunn. At ungdommen gir et så tydelig signal til næringslivet syns jeg er svært oppløftende. Det gir håp for fremtiden, sier Rasmus Hansson, generalsekretær i WWF Norge.

– Avgjørende for fremtidig virksomhet

Beskjeden til næringslivet er så godt som entydig.

– Landets ungdom er krystallklare på at næringslivet må jobbe enda hardere for å redusere de negative effektene næringsvirksomhet har på klimaet. Det signalet er vi nødt til å ta på alvor. Det er helt avgjørende for at vi kan drive en god virksomhet i fremtiden. Hvis ikke kan vi miste både kunder og ansatte, sier Cathrine Dehli, miljø- og samfunnsansvarlig i IKEA Norge.

Earth Hour øker klimabevisstheten blant ungdommen

Hele tre av fire under 15 år og over halvparten av de mellom 16 og 20, sier at Earth Hour i stor eller svært stor grad har gjort dem bevisst på viktigheten av å bekjempe klimaendringene i verden. Spesielt oppløftende er det at over 70 prosent i den yngste aldersgruppen sier at Earth Hour har hjulpet dem å innse at de må endre egne vaner for å komme klimautfordringene til livs.

– Ungdommen viser med dette at de tar klimautfordringene på alvor og er villige til å handle for å løse dem. Det er vi også. IKEA anerkjenner at klimautfordringene er vår tids største utfordring. Vi jobber knallhardt med miljøtiltak i hele verdikjeden vår, og jobber kontinuerlig for å forbedre oss. WWF er en svært viktig samarbeidspartner for oss i dette arbeidet, sier Dehli.

Åtte av ti vil slukke lyset

Norsk ungdom viser et sterkt engasjement for Earth Hour. Hele åtte av ti vil slukke lyset under Earth Hour på lørdag 27. mars kl. 20.30–21.30. Samtidig sier ni av ti at det er viktig eller svært viktig at næringslivet deltar for å ta et standpunkt i kampen mot klimaendringene.

– For oss har det vært viktig å legge til rette for å spre det engasjement Earth Hour skaper. Samtidig er det viktig for oss å synliggjøre det globale samarbeidet vi har med WWF. I fjor lyktes vi med begge deler og det ga synlige positive utslag på omdømmet vårt både internt og eksternt, sier Dehli.

This entry was posted in Uncategorized
Post a comment
or leave a trackback: Trackback URL.

One Trackback

  1. […] This post was mentioned on Twitter by Erik Lundeby and Tenk Samfunnsansvar, Elise Frigstad. Elise Frigstad said: 7 av 10 ungdommer mener at miljø- og samfunnsansvar er avgjørende for hvor de handler & fremtidig valg av arbeidsplass: http://bit.ly/aynGx6 […]

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.