for a living planet

site

Nesten alle partier støtter Earth Hour

Meta

Den tverrpolitiske oppslutningen om Earth Hour er stor, men ikke fullstendig. Alle politiske partier utenom FrP støtter kampanjen. Blant ungdomspartiene får Earth Hour-skeptikerne i FpU selskap av Rød Ungdom og Sosialistisk Ungdom.

Til tross for FrPs skepsis er en lang rekke FrP-styrte kommuner med på kampanjen.

WWF har invitert alle partier til deltakelse i Earth Hour. Samtlige stortingspartier ble bedt, i likhet med Rødt og De Grønne. Også alle ungdomspartier ble invitert.

I fjor var det bare Rød Ungdom som ikke ville være med på Earth Hour. I år har altså skepsisen spredd seg også til den andre enden av den politiske skalaen.

Mange Earth Hour-kommuner har ordfører, varaordfører eller byrådsdeltakelse fra FrP. Det gjelder ihvertfall disse: Fredrikstad (som gjør veldig mye med Earth Hour i år), Bergen, Enebakk, Bamble, Bø i Telemark, Nittedal, Sola, Lindås, Ålesund, Klæbu og Oslo.

This entry was posted in Uncategorized
Post a comment
or leave a trackback: Trackback URL.

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.