WWF-bloggen VÅR VERDEN WWF
© WWF / Troy Fleece

Posts Tagged: WWF

Share this page

Most Recent


WWFs delegasjon på demonstrasjon for klimarettferdighet

Klimaforhandlinger – bare utsettelser til “neste år”?

Første uke i klimaforhandlingene er over. Noen delegater snakker om å ha oppnådd «balansert og variert framgang», sjøl om ingen land har tatt på seg mer ambisiøse forpliktelser, og ingen nye penger til klimatiltak er lovet. På oppsummeringsmøtet fredag kveld sa representanten fra Nauru, som snakket for de små øystatene: «Vi sier alltid at vi […]

Read more

Et Goa uten strender?

Pæler langt ute i havet på en langgrunn strand vitner om en landsby som ikke lenger finnes, det samme gjør en vannpumpe med skvulpende bølger rundt foten, rapporterer vår deltaker på International Climate Champions Camp i Goa, India.

Read more