WWF-bloggen VÅR VERDEN Sverre Lundemo
© WWF / Troy Fleece

Sverre Lundemo's latest posts

Share this page

På artsjakt i Nordlands unike skoger

Skog er det mest artsrike livsmiljøet i Norge. Tusenvis av arter lever i norske skoger, som varierer fra varmekjære eikeskoger i sør til fjellbjørkeskog i nord. Skogvern er derfor et svært viktig tiltak for å sikre dette utrolige mangfoldet.

Read more