WWF-bloggen VÅR VERDEN Heidi Katrine Bang
© WWF / Troy Fleece

Heidi Katrine Bang's latest posts

Share this page

Isbjørnens tunge ansvar

http://www.youtube.com/watch?v=mFdudFBgeAY”>Umky

Så godt som ingen har et søskenbarn i Arktis. For at vi skal forstå de dramatiske klimaendringene i verdens nordligste områder, har isbjørnen på et stadig mindre isflak fått oppgaven med å sørge for vårt engasjement. Det er mye å kreve av et dyr som kjemper for tilværelsen.

Read more
Default thumbnail

The first day

This is the first update from the Cancun climate change talks which started today. Set on Mexico’s Caribbean coast, in-between mega hotels, remainders of mangrove forests which fifty years ago were still huge, and a calm sea, the scenery is markedly different to last year’s. However, our local colleagues warn us that now is the beginning […]

Read more