WWF-bloggen VÅR VERDEN Anne Christine Meaas
© WWF / Troy Fleece

Anne Christine Meaas's latest posts

Share this page

Hvorfor ta vare på villaksen?

Mange forbinder villaks med lakselus, politikk og gamle menn i vadebukser. De siste 30 årene har villaksbestandene gått så mye ned, at noen mener villaksen er mer til bry enn nytte. Villaksen er et stort hinder for videre vekst i havbruksnæringen, så hvorfor kan vi ikke bare ofre villaksen og la næringen langs norskekysten vokse?

Read more