WWF-bloggen VÅR VERDEN  
© WWF / Troy Fleece

Skog for alle – for alltid

Share this page
 

WWFs skogrådgiver Marianne Hansen tok turen til de dype finske skoger for å lære mer om hvordan miljøsertifiseringen FSC skal  bidra til å sikre skog for alle, for alltid. 

Av: Marianne Hansen, skogrådgiver for WWF Verdens naturfond

Finsk barskog med gran, furu og noe innslag av osp. Blåbærris stikker opp av moseteppet og flere mosegrodde stubber kan sees som tuer i landskapet. © WWF Verdens naturfond / Marianne Hansen

Vi tuslet innover på mosekledde stier, mens solskinnet trengte seg ned mellom trærne for å nå bakken i tynne gylne striper her og der. Myke, bugnende tepper av mørkegrønn etasjemose og lyserosa torvmose slukte lyden fra skrittene våre. Overalt poppet små mosekledde tuer opp av skogbunnen. Tuene er gamle stubber som ligger gjemt under overflaten og minner om tidligere tømmerhogst. En liten bekk klukket fornøyd langs stien vi gikk på, uten hast i vårskogens sløve ettermiddagsro. En nærmere titt på den lille bekken avslørte også her en annen fortid: gamle grøfter som med tid og restaurering igjen hadde fått et mer naturlig preg i landskapet.

Rødrandkjuke er en vanlig nedbryter også i Finske skoger og vokser vanligst på døde grantrær. I bakgrunnen skimtes det et lite skogstjern som vil bli bevart ved en fremtidig hogst. © WWF Verdens naturfond / Marianne Hansen

Verdifulle skogellementer
Guiden vår pekte ut viktige elementer i skogen, som en samling av større ospetrær, et lite skogstjern og en torvmyr. Noen av skogens elementer er ekstra viktig for mangfoldet i skogen og dette var noen av dem. Denne skogen er FSC-sertifisert, noe som sikrer at viktige elementer vil bli kartlagt og tatt hensyn til gjennom hele driften av skogen, også under hogst.

Økonomisk lønnsomt, sosialt forpliktende og hensyn til arter og miljø
Det var en litt merkelig gjeng på nærmere femti personer som tuslet innover i den finske barskogen. Her var alt fra den skogvante med kikkert, allværsjakke og lærstøvler, til dem som gikk i blanke småsko, olabukse og tykke vinterjakker. Her var de som huket seg ned for å ta en nærmere titt på skogbunn, og de som så opp på trærne og vurderte deres helse og alder. Vår gruppe bestod av personer fra ulike land i Europa og representerte ulike miljømessige, sosiale og økonomiske interesser knyttet til skogbruk. Men alle var vi medlemmer av FSC og deltakere på det regionale medlemsmøte i Espoo i Finland.

Møtedeltagerne på guidet tur i en FSC-sertifisert finsk skog. © WWF Verdens naturfond / Marianne Hansen


Skog for alle, for alltid!
Den ideelle organisasjonen Forest Stewardship Counsil arbeider for at verdens skoger skal brukes på en ansvarlig og bærekraftig måte. Slik skal det sikres at skogen skal kunne brukes av alle, også i fremtiden. Dette gjør de ved å definere hva som er ansvarlig og bærekraftig bruk av skogressurser, og gjennom å spore FSC-sertifisert trevirke helt frem til produkter du finner i butikken. For eksempel har melkekartongen du har på frokostbordet ditt en FSC-logo på baksiden. Da kan du vite at fibrene i denne kartongen kommer fra en FSC-sertifisert skogsdrift.

FSC -logoen og organisasjonens motto. Logoen kan sees på produkter som stammer fra skogområder som er FSC-sertifisert.

FSC i Norge
Nesten halvparten av de over 40.000 artene som er registrert i Norge holder til i skogen, og halvparten av artene som er oppført som truet på Norsk rødliste for arter lever i skog. Det er viktig å ta vare på naturmangfoldet for å opprettholde et stabilt og robust skogøkosystem, både for skogen og artenes egenverdi, men også for å opprettholde de tjenestene som skogen leverer. Rent vann, lagring av karbon, naturopplevelser, råvarer til utvikling av eksisterende og nye medisiner, og mange, mange flere kjente og ukjente tjenester.

For å sikre dette mangfoldet er det viktig å verne et representativt utvalg av skogtyper, men like viktig er de tiltak som gjøres i skogbruket. I dag er så godt som alt produktivt skogareal PEFC-sertifisert. Denne skogstandarden er satt av skogbruket og skognæringen. PEFC støttes ikke av WWF, da denne standarden ikke tar tilstrekkelige miljøhensyn for å bevare og forhindre tap av naturmangfold.

FSC er derimot kjent for å sette høye miljøkrav til skogsdrift. Derfor jobber WWF Verdens Naturfond med utviklingen av en nasjonalt tilpasset FSC skogsertifisering i Norge, og med å tilpasse gode og strenge miljøkrav til skogdrift.

Furukongle © Mari Koistinen / FSC-Finland

Related posts


Comments


Comments are closed.