WWF-bloggen VÅR VERDEN  
© WWF / Troy Fleece

Hvordan møte myter om ulv

Share this page
 

Få dyr fremskaffer så sterke følelser som ulven, men mye av frykten er basert på myter og overtro. Når du møter mer fordommer enn kunnskap, kan det være greit å legge fakta på bordet. Her får du et knippe argumenter du kan møte både jegeren, kompisen og mormor med!

1200x628_fb-259167

  1. Din mormor: Fy søren, jeg kan ikke plukke bær i år! Det er sett ulv i området.

Du: Jeg skjønner at det kan føles ubehagelig. Men visste du at ulven holder seg på god avstand fra mennesker og helst ikke kommer nærmere enn 250 meter? Det viser en studie (Wam 2002) fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), som gransket hvordan ulven reagerte når mennesker nærmet seg. Det er veldig uvanlig å treffe på ulv i skogen. Det vet de som prøver å spore ulv. Mange av dem har aldri sett dyret, selv om de har oppholdt seg utallige timer i ulvens leveområder.

  1. Din bror: Nei, vet du hva! Jeg synes mormor skal holde seg hjemme; ulven er tross alt livsfarlig.

Du: Visst kan ulven være farlig, akkurat som mange andre dyr. Men ingen mennesker har blitt drept av ulv ute i naturen i Skandinavia siden 1821. Den gangen var det til og med snakk om en ulv som hadde vokst opp i fangenskap, i likhet med den tragiske hendelsen i Kolmårdens dyrepark i 2012, da en dyrepasser ble drept. Statistisk sett er det langt viktigere at mormor passer seg for veps og uansvarlige bilførere på vei til skogen, enn for ulv.

  1. Søskenbarnet ditt som bor i ulvesona: Det er så irriterende at det bare er folk som bor i byen som vil ha ulv. Det er så lett for dere å si!

Du: Vel, det finnes mange mennesker som bor utenfor byen som også mener at ulven har rett til å leve i norsk natur. Det er ikke alltid vi hører dem i debatten som er så polarisert. Det ideelle var vel om ulv og mennesker kunne leve side om side, og da må vi fullt ut bruke de mulighetene som finnes. Staten burde bruke mer penger på rovdyrsikre gjerder og andre konfliktdempende og forebyggende tiltak, som kunnskap om hvordan leve med ulv.

  1. Kompisen din i byen: Hvorfor bor folk på landet hvis de bare vil skyte alle rovdyr? Kan de ikke bare flytte?

Du: Kom igjen, så enkelt er det vel ikke! Man må forstå sorgen beitebrukerne føler når de finner sauene sine bitt til døde. Eller frustrasjonen jegerne føler når en hund er blitt bitt av en ulv. Menneskers frykt for rovdyr skal tas på alvor. Så i stedet for at folk skal flytte, bør politikerne satse på løsninger som gavner både ulv og mennesker.

  1. Din venn som er jeger: Ulven dreper mange jakthunder, og vi må jo få jakte med hundene våre.

Du: Jo, det er en norsk tradisjon å jakte med løs hund. Men visste du at om du slipper en jakthund i et område med et revirmarkerende ulvepar, er risikoen for at jakthunden blir tatt av ulv bare én på 9000 jaktdager? Det betyr at om du går på jakt i 30 dager per år, må du slippe hunden i et ulverevir i 300 år før et angrep skjer, rent statistisk. Dessuten finnes det mange metoder som reduserer risikoen for at en hund blir tatt av ulv. Trening som gjør hunden uinteressert i å spore ulv og beskyttelsesvester for hunder er gode tiltak.

Tall fra forsikringsselskap som forsikrer 40 prosent av hundene i Sverige, viser at i 2015 ble 17 hunder drept eller skadd av ulv. Samtidig ble 14 skutt under jakt, 96 ble drept av villsvin og 483 ble drept i trafikken. Enkelte år blir det også skutt flere jakthunder av jegere enn det blir tatt av ulv. I Sverige er det litt over 300 ulv, mens det bare finnes 65 – 68 helnorske ulver.

  1. Naboen din: Er du medlem av WWF?! Deg hører jeg ikke et sekund på, dere er jo imot all jakt!

Du: Nå roter du! WWF er ikke imot all jakt. Vi mener at vi mennesker kan høste av et overskudd i naturen både i havet og på land. Men ulv er en kritisk truet art, og vi kan ikke jakte på ulv i Norge når det er så få av dem som det er i dag. WWF er ikke motstandere av at det kan gis skadefelling på ulv, når ulven gjør stor skade. I framtiden, om ulven blir livskraftig i norsk natur, kan det være aktuelt med lisensjakt, men i dagens situasjon er en slik jakt i strid med naturmangfoldloven og internasjonale konvensjoner.

  1. Naboen din fortsetter: Men det finnes jo for mange ulv. Stortinget har vedtatt av det skal være bare 3 valpekull av ulv i året, men nå er det 7!

Du: Selv om det nå er flere ulver i Norge enn hva Stortinget har vedtatt, er ulven fortsatt en kritisk truet art i Norge. WWF vil ha 15- 20 familiegrupper av ulv i Norge. Det vil være et anstendig bidrag til å på sikt få en livskraftig ulvebestand i Skandinavia. Ulven i Skandinavia trues i dag av ulovlig jakt og innavl. De genetiske problemene skyldes at bestanden nesten er isolert. Vi trenger flere ulver i Skandinavia, og vi trenger at det vandrer inn flere ulver med friskt blod fra Finland og Russland.

  1. Farfaren din: Før var det andre boller! Da hadde vi utryddet ulven, og jaktlaget vårt skjøt mye elg. I dag kan vi ikke skyte like mange – ulven har allerede drept dem.

Du: Ja, det er riktig at ulven spiser elg, men visste du at det kan finnes like mange elger i et ulverevir som utenfor? Selv forskerne er overrasket over dette, men de tror det skyldes at ulven velger å slå seg ned der det er mye elg.

Selvsagt forstår vi at elgjakta betyr mye for folk, men ulven er viktig for en frisk elgbestand og balanse i naturen. Ulven tar helst elg som er syke eller svake, og restene av det ulven har tatt er viktig mat for andre arter. I dag er det så mye elg at det fører til mange trafikkulykker og store skader for skogbruket. Det er mer enn nok elg til at både menneske og ulv kan jakte.

  1.  Din gamle klassekamerat: Vi trenger ikke ha ulv i Norge. La ulven leve i Russland og andre land som vil ha den!

Du: Ærlig talt, vi har ingen rett til å bare fjerne en art. Ulven hører hjemme i norsk natur, og den har like stor rett til å være her som ekorn, elg, tiur eller oss mennesker. Ulven er også beskyttet av naturmangfoldloven, og gjennom Bernkonvensjonen er vi forpliktet til å ta vare på den. Dessuten er det ganske vanskelig å si til andre land at de må ta vare på sine elefanter, orangutanger og tigre om vi selv ikke er i stand til å beskytte våre egne dyr som er truet av utryddelse. Nei, ulven har rett til å leve i norsk natur, punktum.

Kilde: http://www.naturskyddsforeningen.se/vargmyter

Related posts


Comments


Comments are closed.