WWF-bloggen VÅR VERDEN  
© WWF / Troy Fleece

Sjokkert over norsk skogvern

Share this page
 

Utenfor Arkhangelsk møtte jeg russiske skogvernkolleager for å snakke om det norske skogvernarbeidet. De ble sjokkert over dramatiske kutt i den norske skogvernsatsingen.

Den norske og russiske skogen henger sammen via det nordlige barskogsbeltet som går gjennom Norge, Sverige og Finland, via Russland og videre til Alaska og Canada. Dette er hele jordens nordlige skogbelte, også kalt taigaen – som er verdens største skogøkosystem og jordas største karbonlager i skog. Fordi denne nordlige skogen er så viktig for klimaet og utrydningstrua arter, håper vi å få vernet mer av skogen.

Sjokkerte russere
Mine to russiske kollegaer Anna Ushakova og Antonina Kulyasova i miljøorganisasjonen Aetas ble sjokkert over å høre at den norske regjeringen Solberg har foreslått to tredjedels kutt i den norske skogvernsatsingen.
– Det er veldig rart for meg at Norge, som har så godt miljørykte internasjonalt og er så kjent i verden for skogvern, ikke gjør det samme hjemme, sa Anna.
Antonina sa at både norsk, svensk, finsk og russisk skog i nord er veldig viktig for klima og at ingen av landende ikke har vernet nok. Norge er foreløpig på sisteplass når det gjelder skogvern i Barenstregionen.
– Kanskje den norske regjeringen ikke har forstått hvor viktig nordlig skogen er for klima? spurte hun.

Anna Ushakova (til venstre) og Antonina Kulyasova (i midten) ble sjokkert over å høre av WWFs Trude Myhre (til høyre) at Norge har vernet så lite skog og kutter i den norske skogvernsatsingen (Foto WWF)Anna Ushakova (til venstre) og Antonina Kulyasova (i midten) ble sjokkert over å høre av WWFs Trude Myhre (til høyre) at Norge har vernet så lite skog og kutter i den norske skogvernsatsingen (Foto WWF)


Russisk miljøforum

Vi møttes fordi vi alle tre har jobbet lenge med skogvern og skulle presentere skogvernarbeidet vårt for de russiske miljøvernerne. Fra Norge fortalte jeg om Natur og Ungdom og Naturvernforbundet sine aksjoner i skogen på 1990 og 2000-tallet, der de stoppet hogst i verneverdig naturskog og WWFs store lobby- og mediakampanje, som har økt skogvernbudsjettet de siste årene.

Tolv aksjonister fra Natur og Ungdom stoppet hogst i Skotjernfjell ved Romeriksåsen i april 1994 .Tolv aksjonister fra Natur og Ungdom stoppet hogst i Skotjernfjell ved Romeriksåsen i april 1994 .

De russiske miljøungdommene ble både imponert og inspirert av å høre om den norske skogvernarbeidet.
– Sånt må vi få til her i Russland også, utbrøt Anna Ushakova som ledet skogdagen, før hun åpnet for debatt og diskusjon om hvordan de russiske ungdommene kan bidra til å få vernet mer skog i regionen. «Vi må skrive brev til myndighetene og be om vern av de viktige skogområdene» var det en som foreslo. «Og til hogstselskapene og tømmerkjøperne, for kanskje de ikke vet at skogen er viktig for klima og utrydningstrua arter?», foreslo en annen. «Vi kan lage seminar der vi inviterer skogeksperter fra WWF, Bellona og Greenpeace, slik at vi kan lære oss hvordan vi kan jobbe“, var også et forslag. «Og så må vi dra på ekskursjon i skogen og lage kampanje på tvers av Russland» foreslo en.

90 miljøungdom fra Russland og Norge samlet til seminar utenfor Arkhangelsk om skogvern, klima og kildesortering 1.-3. november 2014. (Foto Trude Myhre, WWF)90 miljøungdom fra Russland og Norge samlet til seminar utenfor Arkhangelsk om skogvern, klima og kildesortering 1.-3. november 2014. (Foto Trude Myhre, WWF)

– Jeg håper og tror at Aetas og de andre miljøorganisasjonene i Arkhangelsk klarer å få verna de siste naturskogene. Om ikke kan de gå tapt for alltid, sa Ane Margrethe Ugelvik fra Natur og Ungdom da vi var på vei hjem fra Arkhangelsk. Jeg kunne ikke vært mer enig. For sånn er det faktisk med gammelskog, vi er nødt til å verne de siste restene før de forsvinner. Både i Norge og Russland.

Les mer om turen til Arkhangelsk

Om bloggeren:
Trude Myhre, fagrådgiver skogvern, ansatt i WWF siden februar 2012. Master i skogøkologi fra Naturhistorisk museum, UiO (2011) med forskning på supersjeldne lav i gammel norsk regnskog. Spesialfeltet er norsk skogvern, som hun tidligere har jobbet med i Natur og Ungdom, Naturvernforbundet og SABIMA. Ansvar for WWFs faglige skogvernsatsning og WWFs arbeid på skog og klima, samt politisk oppfølging og kommunikasjonsarbeid.

Related posts


Comments


Comments are closed.