WWF-bloggen VÅR VERDEN  
© WWF / Troy Fleece

Ti grunner til å bry seg om Arktis

Share this page
 

WWF-Norges Arktis-rådgiver Nils Harley Boisen har laget en liste over de ti beste grunnene til å bry seg om Arktis. Så hvorfor skal vi egentlig bry oss om dette kalde stedet lengst i nord? Les bloggen hans og finn ut om ikke du også blir glad i Arktis!

Hvorfor skal vi bry oss om Arktis? Jeg googlet det faktisk. Dersom Googles mangel på treff er en indikator, så kan det tyde på at jeg er den første i historien til å lage (eller i hvert fall publisere på nett) en liste over de ti beste grunnene til å bry seg om Arktis. Så her kommer den. Vær så god!

Arktis har et unikt dyreliv, som ikke bare er utrolig godt tilpasset deres enestående miljø; mange er også helt enkelt enestående! Arktis har et unikt dyreliv, som ikke bare er utrolig godt tilpasset deres enestående miljø; mange er også helt enkelt enestående!

De ti beste grunnene til å BRY SEG om Arktis:

10. Det er et hjem!
Arktis er ingen kald ødemark blottet for natur og kultur: 4 til 5 millioner mennesker, 40 forskjellige etniske grupper og språk, 30 forskjellige typer pattedyr, 280 forskjellige typer fugl, 450 forskjellige typer fisk, 3000 forskjellige typer blomstrende planter. Alt dette i 50 forskjellige økologiske områder.

9. Enestående dyreliv!
Ikke bare er de utrolig godt tilpasset deres enestående miljø, mange er også helt enkelt enestående! Isbjørn = det største landlevende rovdyret (selv om de teknisk sett er maritime pattedyr). Narhval = havets enhjørning. Hvalross = dyret med det største mannlige forplantningsorganet av alle pattedyr i forhold til kroppsstørrelse. Moskusokse = dyret med den varmeste ullen. Grønlandshval = lever i over 200 år. Rødnebbterne = vandrer lengst av alle dyr. Og listen kan bare fortsette.

8. Enestående levesett!
Mennesker har levd i Arktis, og på enestående vis tilpasset seg dette unike miljøet, i minst 20 000 år. Tradisjonelle arktiske kulturer, språk og levesett som fortsatt eksisterer i dag, er avhengig av miljøet. Dette gjør dem spesielt sårbare overfor dagens utfordringer.

7. Kule kopepoder!
Tykke små dyreplankton, som også kalles hoppekreps. Calanus glacialis og C. hyperboreus, for å være eksakt. Det er ikke bare de store tingene som teller: disse småkrypene utgjør selve grunnfjellet i næringskjeden i høy-Arktis. Hoppekrepsenes leveområder er i ferd med å forsvinne grunnet tap av havis. Dessuten er de svært utsatt for forurensning fra oljeutslipp og havforsuring. Om de skulle forsvinne, er det svært dårlige nyheter for de større dyrene som du kjenner til og er glad i.

6. Purpurfargede pingviner!
Nei. Beklager, den fant jeg bare på. Skulle bare sjekke at du fortsatt følger med. (Pingviner finnes dessuten ikke i Arktis).

6. Den kule kanarifugl!
Gruvearbeiderne pleide å ta med seg følsomme kanarifugler ned i gruvene. Dersom kanarifuglene døde, var det en advarsel til gruvearbeiderne om det var en fare for å bli forgiftet. Arktis er mer følsomt enn noe annet sted når det kommer til, vel, alt. På den måten er Arktis som verdens kanarifugl: den informerer oss nå om den kommende faren av global oppvarming, havforsuring og økt giftig forurensning.

5. Fred i verden!
«Si vis pacem, para bellum» eller «Hvis du ønsker fred, vær da rustet til krig». Arktiske land, spesielt Russland og USA, øker sin militære tilstedeværelse og forsvarsanlegg i Arktis på hver sin kant, uten å peke på det de mener er berettigede trusler mot suverenitet og sikkerhet i Arktis.

4. Bærekraftig økonomisk potensiale!
Arktis besitter et betydelig potensiale for bærekraftig økonomisk utvikling basert på fornybare ressurser. Det er et sted der vi allerede fra starten kan satse på fornybart. Allikevel forsøker destruktive og ikke-bærekraftige industrier å overbevise investorer og innbyggere i nord, om at de representerer den eneste veien til økt velstand og livskvalitet.

3. Fremtiden trenger ren fornybar energi!
Og ikke skitten, uttømmelig energi utvunnet fra Arktis. Utvinning av fossilt brensel fra Arktis, representerer mer enn kun en alvorlig fare for lokal forurensning. Det finnes nok fossilt brensel i verden, som i tillegg kan utvinnes fra tryggere steder, til å varme opp planeten til langt over tålepunktet. Det pågående kappløpet for å utvinne fossile reserver i Arktis må stoppes!

2. “Game Changer” for tiltak mot klimaendringene!
Arktis er DET stedet som blir mest påvirket av klimaendringene. Når det kommer til stykket, vil derfor globale tiltak mot klimaendringer i Arktis også være de mest effektive for resten av planeten.

1. Vi er alle avhengige av Arktis!
På mange måter, og gjennom mange prosesser, fungerer Arktis som en reguleringsmekanisme for global klimastabilitet. Et oppvarmet Arktis vil ha svært negative konsekvenser for den globale oppvarmingen og også forårsake mer ekstreme værforhold. Akkurat som isbjørnen, er vi alle arter som er avhengige av is.

WWF jobber for å bevare Arktis for alle disse grunnene. Vi jobber for at både natur og mennesker, i Arktis og i resten verden, skal gå en lys framtid i møte.

Har du lyst til å støtte WWFs Arktis-arbeid? Bli isbjørnfadder!

IMG_4510_web© WWF-Norge

Om bloggeren:
Nils Harley Boisen er WWF-Norges Arktis-rådgiver. Han har en mastergrad i økologi og naturforvaltning fra universitetet for miljø og biovitenskap (UMB). Nils brenner for miljø og bevaring av biologisk mangfold, økosystemtjenester, og bemyndiggjøring av lokalsamfunn som er direkte avhengige av naturens ressurser. Nils har blant annet jobbet i Tanzania og Alaska.

Related posts


Comments


Comments are closed.