WWF-bloggen VÅR VERDEN  
© WWF / Troy Fleece

#DetSkjer på verdens miljødag

Share this page
 

Små og store saker har merkedager, og i dag er det miljøets dag. Dette er dagen for å stoppe opp og lukte på den friske regnluften, lytte litt ekstra etter fuglenes kvitring, sykle hjem fra jobb og spise en lekker vegetarmiddag. Dette er også dagen for å ta store og gode miljøbeslutninger.

Det har blant annet Finland gjort. Dette landet som ikke er spesielt kjent for sin iver etter klimaforpliktende tiltak, har i dag fått klimalov! De har bestemt seg for å lovfeste en utslippsreduksjon på 80 prosent til 2050. Det bør inspirere norske politikere i energi- og miljøkomiteen som i dag lager en innstilling om klimabudsjett.

USA, Kina og Mexico har den siste uken kommet med gledelige miljønyheter, som er verdt å feire på en dag som denne. Norge har også alle muligheter til å virkelig endre verden i dag! I tillegg til å gå for klimabudsjetter som setter retning på norsk klimapolitikk, stemmer politikerne i dag over to forslag fra Miljøpartiet de grønne som kunne satt Norge på rett spor ved å vekte naturen og klimaet høyere enn svarte penger på bok.

Det ene forslaget fra MDG som skal stemmes over på stortinget handler om å om å stanse tildelingen av nye blokker i den 23. konsesjonsrunden på norsk sokkel. De vil la noe av norsk olje ligge, og bremse oljeutviklingen i nord. Dette er en helt selvsagt slutning når forskerne roper så høyt de kan at jordkloden ikke takler de påkjenningene vi påfører den i form av store utslipp av klimagasser, og fossil energi er hovedproblemet.

Utslippene fra energisektoren må ned til en tiendel i løpet av noen tiår, og det betyr selvfølgelig at ikke vi kan fortsette å pumpe opp olje, gass og kull i samme tempo og iver som tidligere. Investorer har begynt å forholde seg til den realiteten at mye av reservene som er funnet og registrert av oljeselskaper faktisk må bli liggende i bakken. Karbonboble og «stranded assets» har blitt kjente uttrykk for de som følger med på energiutviklingen.

Det andre forslaget fra MDG handler om å slutte med det verste først, og for den norske stat å ta eierskapet sitt seriøst, nærmere bestemt å trekke Statoil ut av tjæresandvirksomhet i Canada. Jeg har vært med til Statoils generalforsamling i fem år og presentert forslag om at Statoils aksjonærer må støtte vårt forslag om å trekke Statoil ut av verdens skitneste olje – tjæresanden. Så lenge staten sitter med 70 prosent av aksjene, vil selvfølgelig ingenting skje så lenge norske politikere er passive og ikke lærer av andre profesjonelle og ansvarlige investorer, som sier at et sted går grensen, og det er ved tjæresand. Siden vi presenterte forslaget om å trekke Statoil ut av tjæresand for første gang, har Statoil begravet seg dypere og dypere i et av de verste, skitneste og dyreste fossilprosjektene som finnes.

Hvis du er mer opptatt av økonomi enn klima, kan du holde pusten mens du teller penger, sa jussprofesssor Beate Sjåfjell under konferansen om grunnlovens paragraf 112, som skal sikre enhver rett til et godt miljø og natur også for våre etterkommere. Det er vel kanskje det det handler om til slutt: hvis vi ikke har det aller viktigste, har vi ingenting. Uten rent vann, frisk luft og en levende og produktiv natur, har vi det ikke bra – uansett hvor mye penger vi har i banken.

Håper du feirer verdens miljødag! Det gjør jeg.

Les mer om WWFs kampanje #DetSkjer på våre kampanjesider.

Related posts


Comments


Comments are closed.