WWF-bloggen VÅR VERDEN  
© WWF / Troy Fleece

Pandaen kan ha tatt sin #sisteselfie

Share this page
 

Pandaen har fulgt hele WWFs historie og symboliserer naturvern for mennesker over hele verden. Den sorte og hvite bjørnen er et levende bevis på at naturvern nytter. Men den er også en av de mest truede og sjeldne bjørnene i verden.

Det er bare 1600 igjen.

Symbolet på naturvern

WWF ble stiftet i 1961 med mål om å ta vare på verdens natur og dyrene som lever der. Grunnleggerne ønsket et gjenkjennelig symbol, som kunne forstås på tvers av språk og de ønsket å bruke et utrydningstruet dyr som var godt likt.

Pandaen Chi Chi var på besøk i London Zoo samme år som WWF ble stiftet. Kinas nasjonaldyr hadde vært på turne til dyreparker i vesten. Hun hjalp til å gjøre den hittil ganske ukjente arten både kjent og populær.

Under et av de første møtene i WWF tegnet den britiske kunstneren og naturverneren Gerald Watterson de første skissene til logoen, inspirert av Chi Chi. Alle likte ideen, og Sir Peter Scott, en av grunnleggerne, tegnet den ferdige logoen som siden har vært symbolet på vårt arbeid.

WWF i pandalandet

På 80-tallet startet WWF et unikt naturvernsamarbeid med kinesiske myndigheter. Det ble bygget en forskningsstasjon i et naturreservat i Woolong-fjellene, og pandaenes atferd og biologi ble kartlagt. Samtidig ble det jobbet med å opprette flere reservater for å kunne redde de gjenlevende pandaene.

© WWF Intl. / WWF-Canon WWF var den første internasjonale naturvernorganisasjonen som ble invitert til å jobbe i Kina. Under et besøk i 1978 ble pandalogoen vist fram i Beijing zoo. © WWF Intl. / WWF-Canon

I 2004 levde det nesten 1000 pandaer i fjellområdene som har blitt vernet, og det finnes i dag over 50 pandareservater. De siste årene har WWF også jobbet med å opprette grønne korridorer så pandaene kan vandre mellom reservatene.

Men pandaene som bor utenfor reservatene står fortsatt i fare. Leveområdene deres står i fare for å bli ødelagt og oppdelt for å gi plass til veier, demninger eller landbruk. Og bambusskogene som pandaen lever i og baserer sin kost på, står i fare for å ødelegges av klimaendringer.

Det er håp for pandaen. Men det krever innsats og samarbeid mellom lokalbefolkning, organisasjoner og myndigheter.

Pandaen følger WWF

Logoen har vært med WWF fra de første prosjektene på 60-tallet til vi nå jobber i over 100 land på 6 kontinenter. Den har gjort organisasjonen og pandaen kjent i hele verden, både hos faddere og folk vi møter i vårt feltarbeid.

Gjennom endringen fra tradisjonell naturvernorganisasjon som fokuserer på dyr, har vi blitt en internasjonal organisasjon som jobber både i felt og i politiske korridorer. Pandaen har vi med oss, på T-skjorter, pins og rapporter, og i tankene når vi hver dag jobber for å skape en framtid der mennesker lever i harmoni med naturen.

Det hadde kanskje ikke vært noen pandaer igjen hvis WWF ikke fantes. Nå er det 1600.

Ikke la dette bli deres #sisteselfie

Related posts


Comments


Comments are closed.