WWF-bloggen VÅR VERDEN  
© WWF / Troy Fleece

Nå tror jeg på Verdens Vakreste Vinnersak

Share this page
 

I sommer utropte vi kampen for et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja til Verdens Vakreste Valgkampsak. Nå er jeg optimist – jeg tror dette blir den vakreste vinnersaken etter høstens stortingsvalg!

Tekst: Nina Jensen, generalsekretær i WWF-Norge
Foto: Bård Løken / WWF-Norge

1000219023

Både Venstre og KrF har gjort kampen mot olje i Lofoten, Vesterålen og Senja til en hovedsak i inngangen til regjeringsforhandlingene. De hverken kan eller vil gi seg på dette nå. Det betyr at det er utenkelig med en firepartiregjering som åpner for oljeboring i matfatet. Like utenkelig bør det være, hvis det blir en helblå mindretallsregjering med KrF og Venstre som faste støttespillere i Stortinget.

De borgerlige har brukt valgkampen på å forklare at de er bedre på miljø og klima enn de rødgrønne. Det gir fallhøyde også for de to blåblå partiene. Dessuten må alle – også Høyre og FrP – se at våre argumenter blir bedre og viktigere for hver dag:

1. Ikke bare miljøgrunner til at oljeavhengigheten må ned

Næringsliv, miljøvernere, økonomer og politikere har vært skjønt enige gjennom valgkampen: Den store norske oljeavhengigheten er et problem av mange grunner – miljø er en av flere. Å sette i gang en åpningsprosess av havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja nå, vil bare være å gjøre det enda verre. Ingen, og spesielt ikke petroleumsselskapene, vil tolke en konsekvensutredning som annet enn første steg mot åpning av disse områdene. Dette gir helt feil signaler for norske industriaktører som må bruke kreativitet og kompetanse på det Norge skal leve av etter oljen.

2. Vi vet stadig mer om sårbarhet

Heller ikke Høyre og FrP kan lukke øynene når det kommer ny kunnskap på bordet. Absolutt alle fagmiljøer som kan noe om fisk og natur har advart mot oljevirksomhet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Dette er altså ikke miljøorganisasjoner – det er forskningsinstitusjoner og direktorater. Kunnskapsbunkene vokser og vokser. Her er et par eksempler på informasjon som har kommet fram i løpet av det siste året: 70 prosent av alle kommersielle fiskearter fanget i Norskehavet og Barentshavet starter sine liv i Lofoten, Vesterålen og Senja som fiskeegg, larver og / eller ungdyr. Dette i følge Havforskningsinstituttet. Og selv om det ikke sto noe om det i Ola Borten Moes «kunnskapsinnhenting», er det altså slik at et oljesøl kan slå ut en hel fiskebestand. I sommer har WWF lagt fram en rapport som viser at dette faktisk har skjedd – ikke i teoretiske modellberegninger, men i Alaska etter Exxon Valdez-ulykken.

3.     Klimasaken vokser og vokser

Det er bare noen uker til vi får den neste rapporten fra FNs klimapanel. Alle lekkasjer tilsier at den kommer til å dokumentere sterkere enn noensinne at vi står overfor uhyre farlige menneskeskapte klimaendringer. For å forhindre de verste virkningene vet vi at minst to tredeler av de fossile ressursene som er funnet, må bli liggende under bakken. Dette må også Norge ta konsekvensene av. Det finnes ikke noe bedre sted å starte en slik politikk enn utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja – verdens mest produktive havområde.

4.     Flest arbeidsplasser i fornybar virksomhet

I dag er det 6500 arbeidsplasser i de fornybare næringene fiskeri og turisme i Lofoten, Vesterålen og Senja-området. Hvis olje- og gassindustrien slipper til vil alle disse jobbene også være satt i fare. På den annen side vil vi maksimalt se 1100 arbeidsplasser relatert til petroleumsvirksomhet. Regnestykket vil se vesentlig mye verre ut dersom gytebestanden av torsk blir skadelidende. Dersom noe slikt skulle skje vil det ha effekter for de enormt betydningsfulle  torskefiskeriene i hele Barentshavet. Dette er fisk som fiskere fra EU og Russland også er avhengig av. I følge en ny rapport fra SINTEF og Havforskningsinstituttet kan fiskeri- og turistnæringen i Nord-Norge gi en omsetning på 55 milliarder og 24.000 av nye arbeidsplasser – uten olje.

5.     …og vi minner om hvilke naturverdier som kan settes på spill

Olje- og gassvirksomhet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja innebærer en unødig risiko for gyteområdene til verdens største torskebestand, verdens største kaldtvannskorallrev, det europeiske fastlandets største sjøfuglkoloni og mange andre arter av fisk, sjøpattedyr, sjøfugl og virvelløse dyr. Alt henger sammen med alt i et av verdens mest unike underverk, og ulykker skjer.

Oljeutslipp vil være en direkte trussel mot torskeegg og larvene som er en av de viktigste næringskilder for resten av Barentshavet. Oljesøl vil også være en massiv trussel mot hekkende sjøfugl, og for sjøpattedyr som er svært avhengig av å bruke havområdene utenfor øyene som fôringsområde for ungdyr. Kaldtvannskorallene er også sårbare for forurensning fra både oljeproduksjon og ulykker.

Lofoten, Vesterålen og Senja er områder med tøffe værforhold og har begrenset dagslys i vinterhalvåret. Dette øker risikoen for ulykker og skaper betydelig utfordringer for oljevernberedskapen. Alle typer installasjoner og aktivitet innebærer risiko for oljesøl; leting, bunninstallasjoner, flytende plattformer, rørledninger og økt skipstrafikk.

Kjenner du noen som kan matche en slik argumentliste? Ikke jeg heller! Derfor kommer vi til å vinne kampen for et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja – denne gangen også. Vi gir oss aldri!

Related posts


Comments


Comments are closed.