WWF-bloggen VÅR VERDEN  
© WWF / Troy Fleece

Neshorn i Ngorongoro

Share this page
 

Sverre M. Fjelstad sine beretninger fra dette magiske stedet for snart 40 år siden satte varige spor i et guttesinn. Sporene ble sittende så godt – at jeg selv ble naturfotograf.

Med sin karaktersistiske stemme fortalte Sverre om Afrikas mangfold av dyrearter – og om sameksistensen mellom mennesker og dyr.

© Roger Brendhagen

Et av dyrene som han kunne vise bilder av var neshornet. Et urdyr som har vært nær utryddet de siste tiårene. Jakten på dens horn har vært en stor inntektskilde for krypskyttere som selger hornene videre som potensmiddel til kunder i Østen. 19. November var jeg igjen på plass i Ngorongoro for en ukes fotojakt etter sorte neshorn.

© Roger Brendhagen

De siste 30 årene er bestanden sunket med 90 prosent. African Wildlife Foundation, WWF og andre samarbeidspartnere gjør en kjempeinnsats for å bevare de sorte neshornet i Kenya, Tanzania, Zimbabwe og Sør-Afrika.

© Roger Brendhagen

I Zimbabwe finnes det nå bare 26 individer igjen. Og de blir passet godt på. I Ngorongoro finnes det til en hver tid to lag med viltvoktere som passer på neshornene. De blir lønnet av staten – og dyrevernorganisasjoner fra hele verden.

© Roger Brendhagen

Jeg var i Ngorongoro i fire døgn og så fire individer. Nasjonalparken åpner kl. 06.00 om morgenen og stenger kl. 18.00. Jeg fikk lov til å oppholde meg litt over stengetid – men vaktholdet er overveldende. Trygt for både utrydningstruede arter – og fotografer på jobb.

Related posts


Comments


Comments are closed.