WWF-bloggen VÅR VERDEN  
© WWF / Troy Fleece

Klimaforhandlinger – bare utsettelser til “neste år”?

Share this page
 

Første uke i klimaforhandlingene er over. Noen delegater snakker om å ha oppnådd «balansert og variert framgang», sjøl om ingen land har tatt på seg mer ambisiøse forpliktelser, og ingen nye penger til klimatiltak er lovet. På oppsummeringsmøtet fredag kveld sa representanten fra Nauru, som snakket for de små øystatene: «Vi sier alltid at vi skal gjøre ting neste år. Vi kan ikke utsette ting til neste år og neste år». Vi jobber i kulissene med å påvirke og påskynde prosessen. Det er ingen ni til fire under klimaforhandlingene.

Doha COP18 plenaryHovedforhandlingssalen i Doha. Av Naoyuki Yamagishi, WWF Japan.

Det de små øystatene og vi ønsker oss er en rettferdig klimaframtid hvor livsgrunnlag og biomangfold er sikret, og hvor de som bor på Nauru og Vanuatu og på norskekysten ikke må flytte. Dette må skje gjennom en bindende avtale som blant annet sier hvordan dette skal betales for. Slagordet vårt er mat, vann, energi, for alle, for alltid. Det tok vi med oss til demonstrasjonstoget i dag – Qatars første lovlige demonstrasjon i nyere tid!

Det har vært snakket om at det er problematisk at forhandlingene avholdes i Qatar, fordi Qatar har verdens høyeste utslipp av klimagasser per innbygger, er en stor olje- og gasseksportør og ikke har vist den minste interesse for å redusere utslippene sine. De fleste her er enige om at det hadde vært en fordel om det qatariske vertskapet hadde kjent bedre til forhandlingene, og hva som skal til for å megle og finne løsninger.

WWFs delegasjon på demonstrasjon for klimarettferdighetWWFs delegasjon på demonstrasjon for klimarettferdighet. Av Naoyuki Yamagishi.

Vi håper imidlertid at både toppmøtet og dagens demonstrasjonstog kan føre til større interesse fra Gulfstatene for å være med i klimakampen. Vi hører at De Forente Arabiske Emirater vil starte med utslippskutt, men at de helst vil vente til Qatar har gjort det, som en høflig gest mellom naboland. Vi godtar nok ikke Emiratenes unnskyldning i særlig lang tid, og satser på en slik vitamininnsprøytning snarest. Det har gått 6 dager, vi har 6 dager igjen, og høflig men lidenskapelig krangling om penger, grammatikk og tekniske definisjoner tar lang tid… I dag hørte vi en møteleder kalle et dokumentutkast om Kyoto-protokollen “a horrible document, impossible to understand for people outside this room”. Vi kan ikke annet enn å fortsette vår påvirkning i kulissene og gjennom synlige stunts som dagens demonstrasjon. Vitenskapen viser at vi er på vei mot fire graders global oppvarmning. Det er skummelt.

Soloppgang i Doha. Kan Qatar bli en klimaforkjemper? Av Inga Fritzen Buan, WWF-Norge.

Til uka kommer ministerne, fra de landene som gidder å sende noen. Norge gidder heldigvis. Miljøvernminister Bård Vegar Solhjell er ikke like erfaren i forhandlingene og som minister som forgjengeren Solheim. Dette blir hans store test, hvor han må sørge for at Norge fortsetter å bygge bruer og tillit – på en måte som bare et land som ikke er EU men er med på Kyoto-protokollen kan. Vi skal ha en avtale i 2015, grunnlaget skal legges nå, ikke “neste år”.

Related posts


Comments


Comments are closed.