WWF-bloggen VÅR VERDEN  
© WWF / Troy Fleece

Jakten på den truede fjellreven

Share this page
 

Mitt første fjellrevmøte på Dovrefjell var et magisk øyeblikk. Etter å ha brukt 2-3 dager på å lokalisere et fjellrevehi – ble det utøvd stor fotoglede da jeg fikk se fjellreven gjennom søkeren.

Tekst og foto: Roger Brendhagen

De to siste årene har jeg brukt mye tid på Dovrefjell – på jakt etter blant annet moskus og fjellrev. Fjellreven er et av Norges mest truede pattedyr, og er listet som kritisk truet i den Norske rødelisten. Derfor er det en velsignet opplevelse å treffe fjellreven i sitt rette element: den Norske fjellheimen.

Fjellreven ser ut til å trives på Dovrefjell. © Roger Brendhagen

Fredet

Arten ble fredet i Norge så tidlig som i 1930, men til tross for dette har ikke bestanden tatt seg opp igjen. Siste kjente kull av vill fjellrev på Dovrefjell ble født i 1994, og fra slutten av 90-tallet ble fjellreven ansett som utryddet i dette området. Siden 2005 har NINA, Norsk institutt for naturforvalting, drevet en avlsstasjon for fjellrev ved Sæterfjellet syd for  Oppdal. Dyr fra flere av de små, isolerte fjellrevområdene i Norge og Sverige ble fanget og satt i avl.

En av grunnene til at fjorårets fjellrevkull var store – er tilgangen på mat i fjellet. Lemenår er gullår for både fjellrev og rovfugl. © Roger Brendhagen

På vent

Å fotografere fjellrev er ikke enkelt. Som fotograf vil man nærmest mulig fjellreven – fjellreven ønsker fotografene lengst unna. Det blir derfor en viktig avveining av oss som fotografer hvor tett på – og hvor lenge vi oppholder oss ved  hi-områdene.

Dette er en av mine første møter med fjellreven. Jeg husker ennå den intense gleden! © Roger Brendhagen

Økning

Avlsprosjektet på Sæterfjellet har gitt resultater både på Dovre – og andre fjellheimer i Norge. I 2011 var det 39 fjellrevkull og minst 270 valper som ble født i Norge. Nesten halvparten av disse ble født av rever som er satt ut i naturen gjennom avlsprogrammet. De første 15 valpene ble satt ut i Dovrefjell 2007. De to påfølgende årene ble det tilført ytterligere 36 valper til fjellområdet. Fjellrevens reproduksjon er sterkt knyttet til svingningene i smågnagerbestandene, og i oppgangsår som i 2011 er det derfor vanlig at fjellreven får valper.

Fjellrev © Roger Brendhagen

– En gledelig konsekvens av at fjellreven trives på Dovre – er at jeg på mange av mine fjellturer ser fjellreven på drift over vidda på jakt etter lemen og annen føde.

_____________________________________________________________

Fjellreven (også kalt polarrev) blir 55–60 cm lang (pluss en hale på rundt 28 cm) og kroppsvekten varierer mellom 2,5 og 5 kg.

Den har en kort snute og små avrundede ører, og den har mindre kroppsstørrelse enn sin nære slektning rødreven (som ikke finnes på Svalbard). Fjellreven finnes i to fargevarianter, hvit og blå. Hvitreven er helt hvit om vinteren, med unntak av noen mørke hår på haletuppen, mens sommerpelsen er gråbrun på rygg/lår og gulhvit på buk/sider. Blåreven derimot er ensfarget hele året.

Related posts


Comments


 • http://www.NaturGalleriet.no Espen Bergersen

  Flott og informativ tekst, og ikke minst flotte bilder. Likte særlig uttrykket i det siste bildet!

  mvh Espen

 • http://monafoto.4ormat.com/ ElMona

  Når man ser på disse bildene er det umulig å forstå at noen tror at en rev kan leve et godt liv i bur…

 • Pingback: Falkenes paringsfest | WWF-bloggen VÅR VERDEN()

 • Roger Brendhagen

  Takk for noen hyggelige tilbakemeldinger!
  Fotohilsen fra Roger Brendhagen

 • http://www.northernlightsphotography.no Fredrik Broms

  Flott innlegg – og spennende lesing om fjellreven. Blir interessant å se hvordan det hele utvikler seg. Vet man noe om overlevelse + nykolonisering av andre områder på valper etter et lemenår som i 2011 når det kan gå lang tid til neste gang?

 • Roger Brendhagen

  Takk for en hyggelig tilbakemelding Fredrik! Det var bare en yngling i Norge i 2012 – noe som henger sammen med lite smågnagere i fjellet.I 2011 var det toppår for både lemen – og fjellrevyngliner. Håper at årets sessong kan gi en økt artsbestand av både gnagere og rev
  Fotohilsen fra Roger Brendhagen