WWF-bloggen VÅR VERDEN  
© WWF / Troy Fleece

Treplanting i Karatau-fjellene

Share this page
 

Jeg er sør i Kasakhstan, i Karatau-fjellene – som betyr «Svarte fjell» på det lokale språket. Det er vår og ville tulipaner dekker bakken som et rødt teppe. Flokker av villhester streifer omkring, og en og annen rovfugl kan ses på himmelen.

Normalt ville dette ha vært alt å se, men i dag blander den lystige klukkingen fra elva seg med ivrige barnestemmer. De tilhører medlemmer av WWFs Venneklubber, og har kommet hit for å plante stiklinger av ville eple- og pæretrær.

Stiklinger. © Zanete Andersone-Lilley/WWF

WWF har siden 2007 drevet et prosjekt i Kasakhstan som er finansiert av norske UD. Deler av prosjektet handler om gjenreising av skog i Syrdaria-deltaet (naturlig vekst) og i Karatausskii naturreservat i Karatau-fjellene (planting av ville frukttrær).

I begynnelsen av prosjektet ble tre Venner av WWF-barneklubber dannet ved lokale skoler. Hver av dem valgte et tema å konsentrere seg om: Ville frukttrær, Bukhara-hjort og villsauen Karatau argali.

Venner av WWF planter trær. © Zanete Andersone-Lilley/WWF

Alle klubbene er med på selve treplantingen. Først dyrker barna stiklinger av frø fra villfrukttrær hjemme, i klasserommet eller i skolens drivhus. Så fort stiklingene kikker opp av jorda, får elevene tildelt ansvaret for et bestemt antall av dem inntil de er store nok til å settes ut i drivhuset og senere på en liten jordlapp.

Stiklingene fortsetter å vokse i noen år, før de til slutt plantes ut i naturen. Stiklingene kommer ikke bare fra skolene, men også fra gartneriet til det lokale skogkontoret, som er med på prosjektet. Plantingen skjer gjerne langs elver, hvor det er god tilgang på vann – noe som er en mangelvare i Sentral-Asia.

Venner av WWF. © Zanete Andersone-Lilley/WWF

Skolebarna som befinner seg i Karatau-fjellene denne solrike og varme dagen er utstyrt med spader, bøtter og uendelige mengder entusiasme. De planter det ene treet etter det andre, og lager små kanaler for å samle regnvann slik at trærne får nok næring til å slå rot.

Det er utrolig flott å se barn og unge som bryr seg om naturen. Øynene deres lyser opp når de forteller om venneklubbenes arbeid. WWF har fått være med på å endre hvordan de opplever naturarven rundt seg. Så selv om den norske støtten til prosjektet snart avsluttes, føler jeg at trærne og naturen er i riktig gode hender.

 _________________________________________________________________________

Zanete Andersone-Lilley, rådgiver ved WWFs internasjonale avdeling, har vært i Kasakhstan og besøkt prosjekter som vi driver der. Ett av dem er planting av ville frukttrær.

Related posts


Comments


Comments are closed.