WWF-bloggen VÅR VERDEN  
© WWF / Troy Fleece

Velkommen til årets klimaforhandlingsblogg!

Share this page
 

Før jul hvert år samles folk fra alle verdens land (nesten) i travle møterom for å finne løsninger forverdens klimaframtid ved bruk av mye vitenskap og masse sære forkortelser. Målet er å forhandle fram en ny, global klimaavtale og begrense klimaendring og global oppvarming.

Bak tildels klønete forkortelser som ”ikke-Anneks 1” og ”AWG-LCA” skjuler det seg et problem som angår alle.  Al Gore kalte det en ”krise som truer vår sivilisasjons overlevelse og jordas beboelighet”. Sjøl om jeg vanligvis mener amerikanere ofte bruker litt for store ord, synes jeg dette er passende, for klimaendring er en trussel og måten den hittil har blitt håndtert på er en krise.

Årets klimatoppmøte foregår i Sør-Afrika og refereres til som COP17 fordi det er det syttende i rekken, eller bare Durban etter byen hvor det foregår. Her skal vi jobbe beinhardt for å finne løsninger på krisen og avverge trusselen.

Det er ikke så viktig om du som leser dette vet forskjellen på AWG-LCA og AWG-KP, eller hva G77-gruppa mener om klimagassen HTC-23 versus hva Alba-gruppa mener. Det som er viktig er at du er klar over at:

– klimaendringer skjer og vil føre til store ødeleggelser verden over.

– fattige er mest utsatte, men rike land som Norge vil også rammes.

– det er mye som kan gjøres for å begrense klimaendringene, fordi løsningene finnes med    dagens teknologi.

– vi trenger globalt samarbeid i stor skala for å sette i gang nødvendige tiltak.

– jo lenger vi venter med å redusere utslippene, jo dyrere blir det å gjøre det.

Omlag 194 land (vi håper på å ønske Sør-Sudan velkommen i flokken som verdens yngste land!) skal forsøke å bli enige om hvordan vi skal samarbeide om en trygg og rettferdig klimaframtid. Dette betyr at man skal bli enige om blant annet:

– hvor mye vi skal gjøre for å redusere utslipp av klimagasser.

– hvem sitt ansvar det er og om det egentlig spiller noen rolle.

– hvordan vi skal betale for denne dyre affæren.

– om klimaavtalen skal være lovmessig bindende eller ikke.

– når vi skal starte: i 2015? I 2020? For lenge siden?

Dette sier litt om utfordringen, for verdens land er jo sjeldent 100 % enige om ting.  Samtidig vet jeg at jeg reiser til Durban sammen med både byråkrater i grådress, ungdom i batikk, og representanter for urbefolkningsgrupper i tradisjonelle klær. For et utrolig bredt engasjement! At alle typer folk bryr seg, fordi klimaendring rammer alle typer folk.

WWF ønsker både å holde folk oppdatert på hva som skjer i klimaforhandlingene og å påvirke myndighetene gjennom mediearbeidet vårt. Mens jeg er i Durban kommer jeg til å blogge og twitre mye. Jeg håper du vil lese bloggen og dessuten spre den til venner og kjente.

I tillegg kan du finne mer informasjon om vårt arbeid med klimaforhandlinger her.

Related posts


Comments


Comments are closed.