WWF-bloggen VÅR VERDEN  
© WWF / Troy Fleece

Kongen siterer – men hvem er egentlig Francois Paulette?

Share this page
 

Tradisjonen tro stod radioen på under Kongens årlige nyttårstale. Kongen hadde mange fine tanker, han er en lur mann. Da han siterte WWFs “in house” indianerhøvding Francois Paulette, hoppet jeg i stolen, og spratt sjampanjen. Tenk at selv Kongen har fått med seg indianerens overbevisende budskap! Men hvem er egentlig Francois Paulette?

Høvding Francois Paulette og WWFs Ragnhild Waagaard på Statoils generalforsamling.Høvding Francois Paulette og WWFs Ragnhild Waagaard på Statoils generalforsamling.

“What you do with your money, is your business. But when you begin to spend your money in my territory, that disrupts and destroys our way of life, our civilization, then that becomes my business. I’m not here to change your mind. But I’m here to touch your inner spirit.”

Denne store vise mannen med det lange hvite håret og den røde huden kom til Norge fra Helge Ingstads univers i Canadas dype skoger mai 2010. Jeg møtte ham på flyplassen og var ikke helt forberedt på å møte en person som oppfylte alle mine romantiske illusjoner om hvordan en indianerhøvding kan være. Han hadde til og med fjær i håret! Han var invitert til Norge for å snakke til Statoils sjel på deres generalforsamling. WWF og Greenpeace har kjøpt aksjer i Statoil, og brukt vår eiermakt til å foreslå at Statoil bør trekke seg ut av tjæresand.

Så vi troppet opp, målbevisste og kampklare i Stavanger. Og det var her disse ordene kom, på scenen sammen med blant annet konsernsjef Helge Lund og styreleder Svein Rennemo i Statoil, – åpningsordene i Francois Paulettes tale. Det var helt stille i rommet, man kunne se hvordan Helge Lund freste der han satt og hørte på ord om hvordan Statoil setter penger inn i ”bad medicine” og man kunne se for seg denne indianerens verden, et levesett i harmoni med vannet, skogen, planter og dyr. Det var hjerteskjærende å høre hvordan denne verden blir totalt ødelagt av den rike manns pengehunger, og at denne urbefolkningen fullstendig mister sine levevilkår – nok en gang.

I løpet av tiden Francois var i Norge, ble vi ganske gode venner, denne store høvdingen og jeg. Vi løp rundt i Oslos gater på nasjonaldagen med et TV-team på slep. Vi møtte sametingsrepresentanter som støttet kravet vårt om at urbefolkningens rettigheter må tas vare på, – også i Canadas tjæresandområder. Francois var som et lite barn, han gikk bort til søte jenter, stolte soldater og gamle for å hilse på og bli tatt bilde sammen med dem. Han sa at han aldri hadde sett så mange mennesker på et sted før, og at vi alle så glade og stolte ut over dette landet vi var en del av.

Høvdingen og Ragnhild på 17. mai i Oslo sentrum.Høvdingen og Ragnhild på 17. mai i Oslo sentrum.

Da jeg var i Canada i høst, tok Martin fra Greenpeace og jeg turen opp til Francois verden. Vi bodde hjemme hos ham, og hilste på alle hans venner. Han tok oss med på lang båttur på Slave River og vi var inne i Wood Buffalo Park. Vi var akkurat litt for sent ute til å se alle fargene på trærne, det første snøfallet kom den dagen vi landet. Og vi fikk være med på en ekte indianerseremoni, – et sterkt minne!
Da jeg hørte Francois Paulettes navn i selveste Kong Haralds nyttårstale, spratt sjampagnekorken! Også Kongen ønsker å ta vare på naturmangfoldet, både her hjemme og i Canada. Jeg tror kongen og høvdingen kunne hatt et fint møte, dersom de møtes en gang. To kloke menn med mye livsvisdom.

Dette sa Kongen: ”Ingen kan råde over liv og død. Men vi kan verne og beskytte. I Naturmangfoldåret 2010 har det vært fokus på bevaring av klodens artsmangfold. Dette er også et område hvor dét å vurdere verdien i en økonomisk målestokk kommer til kort. Vi har et ansvar for alt levende, og det krever stor klokskap å forvalte naturressursene på en god måte. Indianerhøvdingen Francois Paulette i Canada uttrykte det slik: ”Moder jord trenger deres hjelp nå.”

Related posts


Comments


Comments are closed.