WWF-bloggen VÅR VERDEN  
© WWF / Troy Fleece

Cancún er i gang: Dette kan vi forvente oss

Share this page
 

Velkomstseremonien er over og nå er klimatoppmøtet i Cancún med om lag 15 000 delegater, miljøaktivister og journalister fra 192 land godt i gang. Som verdens største miljøorganisasjon er WWF tungt til stede med en delegasjon på nesten 50 mennesker. Hit til kontoret vårt i Oslo får vi oppdateringer om hva som skjer mange ganger daglig. Vår internasjonale delegasjon jobber med å påvirke saker om skog, klimatilpasning, finansiering av tiltak og utslippskutt.

I køene og korridorene i det store konferansesentret i Cancún er stemningen preget at av det er satt en ny standard for hva som vil være et positivt resultat fra dette møtet, sammenlignet med følelsene og forhåpningene vi hadde før fjorårets møte i København. Nå mener de fleste at et positivt resultat fra Mexico betyr ”en balansert pakke”, og ikke en omfattende avtale. Denne balanserte pakken (et nytt moteord blant oss klimafolk) betyr fremgang på områder som et grønt klimafond, en teknologimekanisme, skogbevaring gjennom såkalt REDD+, tilpasning til klimaendring, samt måling, rapportering og verifisering (MRV) av ulike lands tiltak for å sikre at de gjør det de sier og at det virker.

Vanskeligere, men minst like viktige, utfordringer som reduserte utslipp av klimagasser og avtalens juridiske form blir dessverre utsatt til et uspesifisert tidspunkt i framtiden. Det daglige nyhetsbrevet Earth Negotiations Bulletin siterer en erfaren veteran som sier han ikke er begeistret for utsiktene for suksess på disse temaene. Det har han dessverre rett i, tyder det meste på. Det siste året har vært preget av stahet, stillstand og mangel på vilje til å inngå kompromiss.

Men løpet er ikke kjørt. Norge kan utgjøre en stor forskjell for forhandlingene ved å vektlegge og fremme tiltak hvor enighet kan oppnås nå, og som kan ha positiv virkning på kort sikt. På tross av at vi er et lite land, har vi større påvirkning i klimaspørsmål internasjonalt enn mange kanskje tror. WWF vektlegger Norges rolle i forhold til finansiering av tiltak, opprettelsen av en mekanisme for å spre klimavennlig teknologi, samt at vi får en egen klimalov her hjemme.

I dagene som kommer skal vi skrive mer om hva Norge må vektlegge i forhandlingene og vi skal fortelle hva WWF tror det er realistisk å få gjennomslag for. Det blir også daglige innblikk i hva møtedeltakerne i Cancún er mest opptatt av!

Related posts


Comments


Comments are closed.